1997 yılında kurulan PERA DANIŞMANLIK A.Ş., çalışma konularını yasaların emrettiği şekilde, ayrı bir organizasyona taşıyarak; 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun getirdiği zorunluluklar kapsamında bu kere PERA ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. de devam ettirmektedir. Şirketimiz, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’ nun ve bu kanunlar kapsamında yayınlanan yönetmeliklerin işverenlere getirdiği yükümlülükleri karşılamak amacıyla Çevre Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi, Çevre İzinlerinin alınması, ÇED Belgelerinin alınması, Ölçüm-Analiz, Atık Yönetimi, Kalite Belgelerinin alınması, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin verilmesi, İş Güvenliği Uzmanının, İşyeri Hekiminin ve Diğer Sağlık Personelinin temini gibi konularda ilgili mevzuatlar doğrultusunda hizmet vermektedir.